Priser

Når du vælger en privat dagleje går du ingen steder på kompromis, tværtimod.

I den private pasningsordning får du på lige vilkår med kommunaldagplejen tilskud til pasning.

Barnet skal skrives op til pasning ved kommunen, hvortil man så fortæller, at man ønsker Bondegårdens Dagpleje i stedet for en kommunal dagplejer.

Priser:

Bondegårdens Dagpleje:

Priser reguleres 1 gang årligt enten en smule stigende eller en smule faldene i takt med at kommunens tilskud ændres.

                                                                                                  I alt:            Egenbetaling:

 

Fuldtidsplads fra jan. 2020......................... kr.7.800........... kr.2.248

Kommunes tilskud udgør altså fra januar 2020........ kr. 5.302

 

Årlig pris for Privat dagpleje (kr. 2.248 pr. måned 12 måneder om året) kr. 26.976

Årlig pris for Kommunal dagpleje (kr.2.800 pr. måned 11 måneder om året) 30.800

Årlig pris for Vuggestue (kr. 4.024 pr. måned 11 måneder om året) kr. 44.244

 

Der betales 12 måneder om året uanset om man holder fri, ferie eller er syg.

Barnet kan være i dagplejen optil 48 timer om ugen.

Vi planlægger sammen hvilke dage/timer barnet kommer og skriver det i vores dagpleje kalender.

Pengene overføres på vores konto, husk at mrk. med navn.

Reg.nr. 9225 kontonr.:4577229231

Barnet kan ikke meldes ud i juni måned.

I den private dagpleje giver kommunen tilskud til børn fra 24 uger og op til 3 års alderen. Tilskuddet varierer fra år til år.

I kan søge søskendetilskud på lige fod med et kommunalt tilbud. Der kan ikke søges om økonomisk-, socialpædagogisk eller behandlingsmæssig friplads.

Der betales forud og betalingen skal senest være den sidste hverdag i måneden før. I betaler hele beløbet og modtager tilskudet af kommunen. Tilskudet fra kommunen er faldet den dag i betaler.

Finder betalingen ikke sted vil der blive pålagt et gebyr på 250 kr. Der gøres opmærksom på,  pasning af et barn frasiges, hvis betalingen ikke finder sted. dog frafalder opsigelsesvarslet ikke. Kommunen vil blive oplyst herom og tilskudet tilbagetrækkes.