Som udgangspunkt vil reglerne for et sygt barn være de samme som i de kommunale daginstitutioner. Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution/dagpleje. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme.

Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i dagpleje, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages når det ikke længere smitter. 

Det kan være tegn på smitsom sygdom, at man har fx har feber, mavetilfælde i form af diarré eller opkast, eller har øjenbetændelse.

Snotnæser er uundgåeligt, så dette betragter jeg ikke som sygdom.

Har barnet feber må barnet først komme i dagpleje når det har været feberfri i et døgn.

 

Er I i tvivl? 

Læs mere her:

http://www.sygeboern.dk/institution-smitte eller spørg løs 

 Hvis jeg eller mine børn bliver syge?

Som udgangspunkt skal forældrene holde børnene hjemme, hvis jeg må lukke pga. sygdom. 

Bemærk dog antal lukkedage pga. sygdom siden jeg startede

2015 - 2 dage

2016 - 0 dage

2017- 0 dage

2018 - 0 dage

2019 - 0 dage

2020 - 0 dage